MTÜ Vaela Külakoda

Miku tee 7,

Kiili, 75413 Harjumaa, Estonia

info@vaelakulakoda.ee

Kiili vallavolikogu istung

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 19. juunil 2014.a. Vaela Koostöökeskuses, aadressil Miku tee 7, Vaela küla,(asukoha kaart www.vaelakulakoda.ee/ee/kontaktid) algusega kell 17:00.

 

Päevakord:

 1. Määruse eelnõu nr 2014-04/03 Kiili Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 17 „Kiili valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord" muutmine, II lugemine, ettekanne Ann Vahtramäe;
 2. Määruse eelnõu 2014-03/04 Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri, II lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
 3. Määruse eelnõu 2014-05/03 Kiili valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri, I lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
 4. Määruse eelnõu nr 2014-06/04 Kiili valla arengukava ja eelarvestrateegia 2015-2018 kinnitamine, I lugemine, ettekanne Aimur Liiva;
 5. Määruse eelnõu nr 2014-06/05 Kiili Vallavolikogu 17.01.2013 määruse nr 4 „Kiili valla avaliku korra eeskiri" kehtetuks tunnistamine, I lugemine, ettekanne Tarko Tuisk;
 6. Otsuse eelnõu nr 2014-06/01 Kiili valla 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine, lugemine, ettekanne Lea Peterson, kaasettekanne Andra Perv, kaasettekanne Kristjan Laurits;
 7. Otsuse eelnõu nr 2014-05/04 Kangru alevikus Kanarbiku tn 5 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, lugemine, ettekanne Mart Liho;
 8. Otsuse eelnõu 2014-05/05 Lähtse küla Kääri tee 42 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, lugemine, ettekanne Mart Liho;
 9. Otsuse eelnõu 2014-06/03 Kangru alevikus Sarapuu tn 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine, lugemine, ettekanne Mart Liho;
 10. Otsuse eelnõu 2014-06/02 Rõõmu tänav T2 katastriüksuse omandamine, lugemine, ettekanne Benno Johanson;
 11. Informatsioon
  11.1.  Vallavanema informatsioon